แจ้งข่าวเพจเฟสบุ๊คสมาคมฯ

ประกาศ เพจเฟสบุ๊คสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และเฟสบุ๊คกลุ่ม ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ถูกแฮกข้อมูลลบบัญชีออกจากการเป็นผู้ดูแลระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้เฟสบุ๊คตรวจสอบและกู้คืน

จึงขอแจ้งข่าวให้สมาชิกทุกท่านทราบมา ณ ที่นี้

ประกาศ วันที่ 8 มกราค. 2567

8 มกราคม 2024

0ตอบสนองต่อ "แจ้งข่าวเพจเฟสบุ๊คสมาคมฯ"

Leave a Message