Slide หลักสูตร : เทคโนโลยีภาพอินฟราเรด (ไฮเปอร์สเปกตรัลมัลติสเปกตรัล และเทอร์มอล) และเทคนิคการแปรผลระดับพื้นฐาน เปิดแล้ว!! คลิกอ่านรายละเอียด/ลงทะเบียน กำหนดการอบรม วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 จำนวน 40 คน ต่อรุ่น นักศึกษาราคาพิเศษ 5,500 บาท
สมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ฟรี 1 ปี

บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนให้สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่…

อ่านต่อ »

TSAE Journal Vol.27 No.1

วารสาร สวกท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 คลิกที่ภาพ…

TSAE Journal Vol.26 No.2

วารสาร สวกท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เข้า…