ขั้นตอนสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครมี 3 ขั้นตอนหลักดังนี้
สั่งซื้อคอร์สฝึกอบรม ⇒ ชำระเงิน ⇒ เริ่มเรียน