แจ้งการชำระเงิน

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ธนาคาร : กสิกรไทย
ชื่อบัญชี : สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี : 694-2-01262-2
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน