การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนเพื่อการให้บริการด้านการเกษตรอย่างแม่นยำ

6,000.00 ฿

หมวดหมู่: