ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น

วิทยากร นายชีรวรรธก์ มั่นกิจ
– วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ
– เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ความรู้ที่ได้รับ
– ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็น ลิตร/ไร่/วัน และของไม้ผลเป็น ลิตร/ต้น/วัน
– เลือกระบบให้น้ำ หัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช/แรงดันที่ต้องการใช้ในระบบ
– ชนิด / อัตราการกรอง ที่สัมพันธ์กับอัตราการไหล/การติดตั้งกรอง
– การสูญเสียแรงดันของน้ำเนื่องจากความเสียดทานในท่อ/ขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการไหล และแรงดัน
– เลือกเครื่องสูบน้ำที่สัมพันธ์กับอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน/เทคนิคการติดตั้ง ขนาดท่อดูดที่ถูกต้อง
สถานที่อบรม : ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่
กำหนดอบรม : 23 – 24 กรกฎาคม 2565
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (คอฟฟี่เบรคเช้าบ่าย อาหารกลางวัน และคู่มือประกอบการอบรม)

คลิกสมัครเรียน

หมายเหตุ : ภายหลังจากลงทะเบียนกรุณารอการติดต่อกลับจากทางสมาคมฯ ก่อนชำระค่าอบรม

29 มิถุนายน 2022

0ตอบสนองต่อ "ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น"

Leave a Message