พลังงานที่ยั่งยืน

คำนำการจัดพิมพ์ครั้งที่ 4

เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนลดต่ำลงมาก ทำให้การผลิตไฮโดรเจนโดยการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเริ่มมีความคุ้มค่า หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีแผนส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาด คือมีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมากโดยเฉพาะช่วงการผลิตไฮโดรเจน เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีที่ใช้งานหลากหลาย เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิง หรือในโรงไฟฟ้าความร้อน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงหรือใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชื่อกันว่าเชื้อเพลิงไฮโดรเจสะอาดจะเป็นเชื้อเพลิงใหม่ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้หลายๆ ประเทศสามารถเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ดังนั้นในการปรับปรุงหนังสือครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนไว้ในบทที่ 7 พลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะโดยให้ข้อมูลทางเทคนิค ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ในบทที่ 8

 

 

ศ. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ศาสตราจารย์ระดับ 11 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

30 ธันวาคม 2023

0ตอบสนองต่อ "พลังงานที่ยั่งยืน"

Leave a Message