ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลรางวัลการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

, By admin