เชิญสมาชิกสมาคมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

*** ปรับเปลี่ยนเวลาการประชุมจากเวลา 17.30 น. เป็น 17.00 น. ***

ด้วยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และ
เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น ณ Oakwood Hotel & Residence ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขา้ ร่วมการประชุมตามสถานที่ และวันเวลาดังกล่าว

เชิญประชุมใหญ่สามัญ ปึ2566 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ปึ2566

12 กรกฎาคม 2023

0ตอบสนองต่อ "เชิญสมาชิกสมาคมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566"

Leave a Message

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *