บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนให้สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยดำเนินการศึกษาโครงการ “การพัฒนาแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ (Road map of Research and Development on Smart farming of Thailand)

โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ที่ กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

27 กุมภาพันธ์ 2023

0ตอบสนองต่อ "บทสรุป โครงการ "การพัฒนาแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ""

Leave a Message

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *