Skip to main content

ขยายเวลาเปิดรับบทความงานประชุมวิชาการ TSAE2023 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2566

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 และระดับชาติครั้งที่ 24″ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566

โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก https://tsae2023.rmutto.ac.th