Skip to main content

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ระดับชาติครั้งที่ 21
วันที่ 31 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 แคนทารีโฮเทล นครราชสีมา
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่