Skip to main content

เมื่อช่วงสายของวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ นายอำนาจ เอี่ยมสุภา กำนัน ต.สุขสำราญ ที่หมู่ 11 บ้านซับตะเคียน ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ใช้สำหรับจัดงานคาวบอยต่อเนื่องกันมาหลายปี ที่ผ่านมาการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็จะไถครั้งแรกด้วยรถไถผาน 3 ตากดิน 5-7 วัน แล้วจึงไถด้วยผาน 7 จากนั้นก็ทำการหยอดเมล็ดข้าวโพด แต่ปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และสมาคมวิศกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบอัจฉริยะบนพื้นที่ 8 ไร่ โดยมี นายบุญมี แท่นงาม เกษตร จ.นครสวรรค์ และนางโกสุม โยธาสอน เกษตร อ.ตากฟ้า ประสานการทำงาน

ทางด้าน นายปราโมทย์ คล้าเนตร ที่ปรึกษาสมาคมวิศกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรดำเนินการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโพด 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ใช้รถไถพรวนขนาด 20 จาน ไถกลบกำจัดวัชพืชแล้วตากดินไว้ 5-7 วัน ครั้งที่ 2 ใช้รถไถปรับระดับดินด้วยเครื่องเลเซอร์เกษตรอัจฉริยะ เพื่อปรับหน้าดินให้ราบเรียบเสมอกัน ครั้งที่ 3 ใช้รถไถหัวหมูขนาด 3 หัวกลับทิศทาง จะช่วยในการกลับดินบนลงล่างและดินล่างขึ้นบน ซึ่งสามารถไถได้ลึกราว 40 ซม. และครั้งที่ 4 ใช้รถไถจอบหมุนแนวตั้งปรับดินอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าเสร็จสิ้นการเตรียมดิน และวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ก็จะใช้รถหยอดเมล็ดพันธุ์แบบอัจฉริยะ ซึ่งสามารถกำหนดระยะระหว่างต้น ระหว่างแถว และจำนวนเมล็ดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะเชิญเกษตรกรที่สนใจไปชมอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา: นสพ.ข่าวชัด ประเด็นจริง