Skip to main content

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวงานสัมมนา “Agri Forum 2018” ภายใต้แนวคิดพลังแห่งนวัตกรรมเกษตร (The Power of Agri-lnnovation) กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6 โดยในงานนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำองค์ความรู้การเกษตรด้านต่างๆ มาถ่ายทอดภายในงาน ซึ่งเมื่อบวกรวมกับนวัตกรรมเครื่องจักรกลของคูโบต้าแล้ว เชื่อว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเกษตรกรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว