Skip to main content
E-Journal

สัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลในการอบแห้งเนื้อลำไยด้วยรังสีอินฟราเรด

By 16 สิงหาคม 2018No Comments